Home

DICK GOUDRIAAN ('46), opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, laat zich inspireren door alledaagse dingen als straatbeelden, foto's en tekstfragmenten.

Het werk is figuratief met daarin abstracties, de dieren en mensen zijn niet identificeerbaar en op het doek of het papier ontvouwt zich een beeld dat geisoleerd is van de werkelijkheid, als op een toneel.

De toevalsfactor is belangrijk bij het ontstaan van met name de schilderijen. Je kan een bepaald beeld in gedachten hebben, maat het schilderij verandert terwijl je bezig bent, doordat je bewust of onbewust toevalselementen selecteert, sommige worden bewaard en andere worden overschilderd. Zo blijft de mogelijkheid open om tot resultaten te komen die je, toen je begon, in de verste verte niet in gedachten had.


DICK GOUDRIAAN ('46), educated at the Royal Academy of Arts in the Hague, is inspired by ordinary subjects, such as streetscenes, photographs and fragments of texts.

His work is figurative, containing abstractions, the animals and people cannot be identified as individuals. And on the canvas or the drawing paper an image develops that is isolated from reality, just like on a stage.

The elememt of chance is important in the making of the paintings in particalar. One can have a certain image in mind, but the painting changes while painting, because one selects, wittingly or unwittingly the elements of chance. Some are used and others are not, thus the possibility remains to get results, which were far beyond the imagination you had in mind when you started.